Geest van God: Overweldigend en complex

9 september, Putten

Conferentie start over:

Op de conferenties verdiepen we ons in een Bijbelse thema en zoeken we hoe we als christenen in de maatschappij kunnen staan door lezingen, workshops, forums en discussiegroepen. Kernwoorden die een conferentie omschrijven zijn:

Toerusting

Verdieping

Ontmoeting

De conferentie is voor alle twintigers en dertigers.

Tweemaal per jaar wordt er een winterconferentie en zomerconferentie georganiseerd. De conferenties zijn op een zaterdagmiddag en -avond. De winterconferentie is de 2e zaterdag van januari en de zomerconferentie is de 2e zaterdag van september.

Wie zijn wij?

Wij zijn een stuurgroep met een hervormd gereformeerde achtergrond die tweemaal per jaar een verdiepingsconferentie organiseert.

Geschiedenis

De verdiepingsconferenties worden geïnitieerd door de Hervormde Mannen en Vrouwenbond. In 2012 kwam zij met het initiatief om een stuurgroep op te richten om conferenties te organiseren voor twintigers en dertigers.

Grondslag

Het Woord van God is de leidraad voor het (geloofs)leven en vormt het uitgangspunt van Verdiepingsconferentie. Door toerusting vanuit Gods Woord leren we wat geloven inhoudt en hoe je daaraan vorm geeft in het sociale en maatschappelijke leven van deze tijd. We zoeken ook antwoorden in de gereformeerde belijdenisgeschriften die de Bijbelse boodschap kernachtig verwoorden.

Je kunt je nu inschrijven voor €30,00 p.p. inclusief een heerlijke barbecue

Tijdsindeling conferentie

Het complete programma met lezingen en workshops

14:30 - 15:00

Inloop

Hartelijk welkom, vanaf 14:30 is de inloop. We verwachten je in de aula
15:00 - 15:45

Introductie en stellingen in groepjes

We beginnen met een korte introductie, vervolgens verdelen we de groep in kleine groepjes om stellingen te bespreken.
15.45-16.30
Prof. dr. W. van Vlastuin
Prof. dr. W. van Vlastuin

Hoofdlezing: Heilige Geest: Hoogst actueel!

De persoon en het werk van de Heilige Geest zijn hoogst actueel. In de vroege kerk was er een diep besef van de alles doordringende aanwezigheid van God in.. Lees meer..
16.30-16.45

Verloop

16.45-19.00

Barbecue

Vanaf 16.45 uur hebben we een overheerlijke barbecue.
19:00-20:00
Dr. W. J. de Wit
Dr. W. J. de Wit

Workshop Geleide tijd

Hoe kan de Heilige Geest werken in ons leven? Hoe kunnen we Hem de ruimte geven? Welke plek hoort de Heilige Geest te hebben in ons dagelijks leven? Lees meer..
19:00-20:00
Prof. dr. W. van Vlastuin
Prof. dr. W. van Vlastuin

Workshop Gods Geest – jouw realiteit

Een van de gedeelten in de Schrift die het rijkste spreekt over de werkzaamheden van de Heilige Geest is Romeinen 8:1-17. We lezen daar dat de wet van de Geest.. Lees meer..
19:00-20:00
Ds. L. de Wit
Ds. L. de Wit

Workshop Gezalfd met gaven

Vragen over de Heilige Geest, en dan vooral over de gaven van de Geest, waren voor mijzelf aanleiding om mij hier meer.. Lees meer..
19:00-20:00
Dhr. R. Verzijl
Dhr. R. Verzijl

Workshop Een Geestelijke weg

Veel christenen vragen zich af hoe de leiding van de Heilig Geest is. Er is veel onzekerheid over de leiding van de Heilige Geest in life-events als carrière doelen, .. Lees meer..
20:00 - 20:15

Pauze

Vanaf 20:00 hebben we een kwartier pauze. Neem even de tijd voor jezelf, of netwerk met nieuwe mensen.
20:15 -21:15

Workshop ronde twee

Een tweede workshopronde met dezelfde workshops, je kunt nu een andere workshop volgen.
21.15-21.45

Groepsgesprekken

Vanaf 21:45 gaan we in gesprek, in groepjes gaan we weer uiteen. We bespreken de workshops.
21.45-22.00

Afsluiting

Om 21.45 uur zullen we de conferentie afsluiten
22.00 - 22.30

Napraten

Na de afsluiting is er nog gelegenheid om na te praten.

De commissie

Op de foto zie je de commissie die de verdiepingsconferentie elk jaar twee keer organiseert. Van links naar rechts: Jantine van Holten, Sandrina Wijnholds-Ros, Christian Westerink, Frans de Koeijer

Contact & info

Adres

Adres conferentie:

Arendstraat 2

3882 JJ Putten

 

Contactgegevens Verdiepingsconferentie:

info@verdiepingsconferentie.nl

Bondsbureau:

Beatrixstraat 20-a, 3862 DB, Nijkerk

 

Administratieve informatie:
KVK nummer: 40478251
Titanlaan 4, 3318 ET, Dordrecht
Telefoonnummer 078-6457794  (Dit is geen contactnummer!)

Nieuws

Meldt je snel aan voor de conferentie 'Geest van God - overweldigend en complex'. Nog twee weken te gaan! Wij hebben er zin in en zijn er al helemaal klaar voor. ... Lees meerLees minder

Bekijk op facebook

Lydia de Koeijer, Joke Knops en 8 anderen vinden dit leuk

Reageer op facebook

Alvast een opwarmer voor de komende conferentie:

De Heilige Geest werkt in het verborgenen maar om Hem te erkennen moeten we Zijn werk leren herkennen.

Wat vind jij van deze stelling?
... Lees meerLees minder