Hoofdlezing

Hoofdlezing

Vaak wordt gezegd dat we in het wereldgebeuren de voetstappen van de komende Christus kunnen beluisteren. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Hoe kunnen we deze voetstappen herkennen te midden van alle ellende waar het journaal dagelijks over bericht?

Is de tijd waarin wij leven te typeren als ‘vijf voor twaalf’? Hoe moet onze levenshouding dan zijn? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de welvaart? Hoe blijven we als consumenten toch pelgrims en als wereldburgers toch vreemdelingen?

Prof. dr. J. Hoek is hoogleraar Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)