Napraten over de lezing

Tijdens de workshop willen we met elkaar nadenken over wie we zijn als christenen in de eindtijd. Kunnen we getypeerd worden als:

a. wereldburgers

b. ballingen

c. pelgrims

d. vreemdelingen

e. priesters

f. kwartiermakers

g. pioniers

Welke typeringen vind jij juist? Welke minder juist of zelfs fout?

We nemen ons uitgangspunt in een bekend fragment uit de vroege kerk, ontleend aan de brief aan Diognetus.

Prof. dr. J. Hoek is hoogleraar Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)

Leven volgens Benedictus

Benedictus van Nursia (480-547) geeft niet op alle vragen die ons vandaag onrustig maken een antwoord. Maar zijn leefregels voor ons vandaag zijn verrassend actueel. Onze tijd wordt gekenmerkt door infobesitas, snelheid, prestatiedruk, onrust, stress, fragmentatie en desoriëntatie.

Ons lichaam is onrustig en onze ziel is een dor land geworden. Benedictus maant ons tot ‘stabilitas’ (standvastigheid), stilte, aandacht, gerichtheid en structuur. Vandaar uit kwamen zijn antwoorden die ook nu nog verhelderend, actueel en uiterst urgent zijn.

Sjors van der Kraan is gastdocent/docententrainer VO/MBO/HBO bij KlasseTaal

Israël in de eindtijd

Tijdens de workshop zullen we op zoek naar welke betekenis Israël in de toekomst zal hebben. Israël heeft een belangrijke plaats in de geschiedenis. Als we hier na kijken, dan liggen er spannende vragen op het vlak van de eindtijd.

Hoe zal de rol van Israël zijn in de toekomst? En wat zegt de Bijbel over de toekomst van Israël? Een ding is zeker: Israël neemt heeft belangrijke plek in de geschiedenis en en blijft Gods oogappel.

Ds. B.C. Haverkamp is predikant van de Hervormde Gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Wat zegt Openbaring?

In deze workshop wil ik jullie meenemen op een verkenningstocht door het bijbelboek Openbaring om kennis te maken met de inhoud van dit fascinerende bijbelboek en zicht te krijgen op opbouw en indeling.

Verder is mijn doelstelling om met jullie de de literaire achtergrond van Openbaring te bespreken: wat voor soort boek is het en wie schreef dit boek aan wie waar, wanneer, waarom en in welke stijl? Wil je voorstudie maken? Lees en herlees het bijbelboek zelf.

Dr. H.R. Van de Kamp is emeritus-predikant binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en schreef een o.a. een commentaar op het bijbelboek Openbaring in de serie ‘Commentaar op het Nieuwe Testament’