De dood bezongen

In deze workshop, die aansluit bij de hoofdlezing, luisteren we naar klassieke muziek en hedendaagse passie- en popmuziek en gaan daarover in gesprek. Muziek die aan het bod komt is o.a. het dies irae uit het requiem van Verdi en songs uit de Passion.

We kijken hoe in deze muziek uit verschillende tijden het sterven naar voren komt en praten door over welke (denk)beelden over in de muziek aanwezig zijn. Dit leggen we naast de manier waarop de Bijbel spreekt over de dood.

Prof. dr. F.G. Immink is emeritus hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit

Niet meer ik leef...

In de Bijbel wordt niet alleen gesproken over het sterven van het lichaam, maar ook over het ‘sterven aan jezelf’. Dit is een van de krachtigste beelden die in de Bijbel voor het leven van een christen gebruikt wordt. Een geestelijke realiteit die iedere christen daarom leert kennen. In deze workshop willen we uitspitten wat dit ‘sterven aan jezelf’ precies is.

We zegt de Schrift over het sterven aan jezelf? Wat is het wel en wat niet? En wat betekent het in de praktijk van alle dag om te sterven aan jezelf? We lopen verschillende teksten in de Bijbel langs en trekken van daaruit lijnen naar ons leven.

Ds. K.M. Teeuw is predikant van de Hervormde Gemeente Voorthuizen

De laatste reis

Elke reis vraagt grondige en tijdige voorbereiding. Waarom stellen we dat bij de enig zekere (laatste!) reis, waarvoor ook geen annuleringsverzekering bestaat, uit? In de loop der eeuwen is er ook op dit terrein veel veranderd.

Vanuit het christelijk geloof worden eigen keuzes gemaakt. In een post-christelijke wereld vragen die om een Bijbelse doordenking. Euthanasie, cremeren, resomeren en natuur begraven zijn nieuwe loten aan een oude boom.

Ds. P. Vermaat is emeritus predikant te Veenendaal. Hij heeft veel geschreven en gesproken over het thema ‘sterven’

Een gekozen dood

De laatste decennia is er veel veranderd in de opvattingen van
Nederlanders over zorg rondom het levenseinde. Euthanasie is strafbaar
tenzij aan bepaalde criteria wordt voldaan en een arts kan nooit
gedwongen worden hieraan mee te werken, toch lijkt het wel alsof ‘uit
het leven stappen op je eigen tijd’ door veel mensen wordt gezien als
iets waar ze recht op hebben.

Euthanasie, hulp bij zelfdoding en voltooid leven vraagstukken worden steeds gewoner gevonden want ‘iedereen moet dat voor zichzelf maar weten’. Hoe ga je daar als christen mee om? Bij deze vraag staan we in deze workshop stil.

Willem Lock is (waarnemend) huisarts en is daarnaast voor 1 dag in de week stafmedewerker bij het Christian Medical Fellowship (CMF)