Technologie: he(me)l op aarde

11 januari 2020

Op de conferenties verdiepen we ons in een Bijbelse thema en zoeken we hoe we als christenen in de maatschappij kunnen staan door lezingen, workshops, forums en discussiegroepen. Kernwoorden die een conferentie omschrijven zijn:

Toerusting

Verdieping

Ontmoeting

De conferentie is voor alle twintigers en dertigers.

Tweemaal per jaar wordt er een winterconferentie en zomerconferentie georganiseerd. De conferenties zijn op zaterdagen. De winterconferentie is de 2e zaterdag van januari en de zomerconferentie is de 2e zaterdag van september.

Wie zijn wij?

Wij zijn een stuurgroep met een hervormd gereformeerde achtergrond die tweemaal per jaar een verdiepingsconferentie organiseert.

Geschiedenis

De verdiepingsconferenties worden geïnitieerd door de Hervormde Mannen en Vrouwenbond. In 2012 kwam zij met het initiatief om een stuurgroep op te richten om conferenties te organiseren voor twintigers en dertigers.

Grondslag

Het Woord van God is de leidraad voor het (geloofs)leven en vormt het uitgangspunt van Verdiepingsconferentie. Door toerusting vanuit Gods Woord leren we wat geloven inhoudt en hoe je daaraan vorm geeft in het sociale en maatschappelijke leven van deze tijd. We zoeken ook antwoorden in de gereformeerde belijdenisgeschriften die de Bijbelse boodschap kernachtig verwoorden.

Meld je aan voor onze volgende conferentie op 11 januari 2020!

Conferentie start over:

Bij aanmelding voor 30 december: €19,95! (Vanaf 30 december: €29,95) Meld je direct aan!

Tijdsindeling conferentie

Het complete programma met lezingen en workshops

10:00-10:30

Inloop

Welkom! Vanaf 10:00 uur is er inloop met koffie en thee...
10:30-10:45

Welkom en opening

We beginnen de conferentie met gebed en Bijbellezen...
10:45-11:10

Introductie

Een interactieve introductie als opwarmer om in het thema te komen...
11:10-11:45

Hoofdlezing: Christelijke tech

We worden dagelijks overspoeld met nieuws over technologische uitvindingen die beloven ons leven radicaal ten goede te veranderen... Lees meer...
12:15-13:30

Lunch

We ontmoeten elkaar tijdens een heerlijke lunch...
13:30-14:30

Workshop 1: Goddelijke grens?

Op basis van de hoofdlezing worden er in deze workshop concrete handvatten aangereikt in het omgaan met ethische dilemma’s omtrent technologische ontwikkelingen... Lees meer...
13:30-14:30

Workshop 2: Wijs met media

De (sociale) media maken een haast vanzelfsprekend onderdeel van ons leven uit. Ze vergemakkelijken ons leven op veel punten. Tegelijk... Lees meer... 
13:30-14:30

Workshop 3: Groen doen voor dummy’s

De impact van technologie op onze samenleving is enorm. Het zorgt ervoor dat luxegoederen steeds betaalbaarder worden, dat je kleding voor een... Lees meer...
13:30-14:30

Workshop 4: Openbaring over techniek en oordeel

We zullen in deze workshop de Bijbel onderzoeken met het oog op de techniek en de eindtijd. Roept de mens de apocalyps over zichzelf... Lees meer...
14:30-15:00

Pauze

Tijd om te pauzeren...
15:00-16:00

Workshopronde 2

Ronde 2! Je volgt nu een andere workshop...
16:00-16:30

Afsluiting

We sluiten de conferentie met elkaar af in de grote groep...

De commissie

Op de foto zie je de commissie die de verdiepingsconferentie elk jaar twee keer organiseert. Van links naar rechts: Coralien Vink, Frans de Koeijer, Christian Westerink, Sandrina Wijnholds

Contact & info

Adres

Adres conferentie:

Het Baken

Beneluxlaan 3,

3446 BK, Woerden

 

Contactgegevens Verdiepingsconferentie:

info{at}verdiepingsconferentie.nl

Telefoon: 06-25036224 (alleen in de avonduren bellen, overdag enkel appen!)

Bondsbureau:

Beatrixstraat 20-a, 3862 DB, Nijkerk

 

Administratieve informatie IDEAL:
KVK nummer: 40478251
Titanlaan 4, 3318 ET, Dordrecht
Telefoonnummer 078-6457794  (Dit is geen contactnummer!, zie nummer hierboven)

Verdiepingsconferentie – Toerusting – Verdieping – Ontmoeting