Conferentie start over:

Let op: De Verdiepingsconferentie van 9 januari is verplaatst i.v.m. corona!

De Verdiepingsconferentie van zaterdag 9 januari wordt verplaatst. De coronagolf die momenteel over ons land trekt, heeft ook ons programma doorkruist.

Helaas bleek gisteravond dat het bedrijf die de livestream zou verzorgen, ook geveld is door het coronavirus. Omdat we op zo’n korte termijn geen ander bedrijf kunnen regelen zijn we genoodzaakt om de conferentie te verzetten.

Hoewel dit een flinke teleurstelling is, denken we tegelijk verder. Het is een prachtig programma, dus van annuleren is wat ons betreft geen sprake. Daarom gaan we ons op korte termijn beraden op een nieuwe datum, en zullen die z.s.m. met jullie communiceren.

Jullie horen snel meer van ons.

Hartelijke groet,

De stuurgroep van de Verdiepingsconferentie

Verdiepingsconferentie – Toerusting – Verdieping – Ontmoeting