Gedenkt te sterven

12 januari 2019

Lees hier het verslag van het Reformatorisch Dagblad over onze conferentie van 12 januari 2019!

Conferentie start over:

Op de conferenties verdiepen we ons in een Bijbelse thema en zoeken we hoe we als christenen in de maatschappij kunnen staan door lezingen, workshops, forums en discussiegroepen. Kernwoorden die een conferentie omschrijven zijn:

Toerusting

Verdieping

Ontmoeting

De conferentie is voor alle twintigers en dertigers.

Tweemaal per jaar wordt er een winterconferentie en zomerconferentie georganiseerd. De conferenties zijn op zaterdagen. De winterconferentie is de 2e zaterdag van januari en de zomerconferentie is de 2e zaterdag van september.

Wie zijn wij?

Wij zijn een stuurgroep met een hervormd gereformeerde achtergrond die tweemaal per jaar een verdiepingsconferentie organiseert.

Geschiedenis

De verdiepingsconferenties worden geïnitieerd door de Hervormde Mannen en Vrouwenbond. In 2012 kwam zij met het initiatief om een stuurgroep op te richten om conferenties te organiseren voor twintigers en dertigers.

Grondslag

Het Woord van God is de leidraad voor het (geloofs)leven en vormt het uitgangspunt van Verdiepingsconferentie. Door toerusting vanuit Gods Woord leren we wat geloven inhoudt en hoe je daaraan vorm geeft in het sociale en maatschappelijke leven van deze tijd. We zoeken ook antwoorden in de gereformeerde belijdenisgeschriften die de Bijbelse boodschap kernachtig verwoorden.

Voor €30 heb je een prachtige conferentie met een heerlijke lunch. Meld je direct aan!

Tijdsindeling conferentie

Het complete programma met lezingen en workshops

10:00-10:30

Inloop

Welkom! Vanaf 10:00 uur is er inloop met koffie en thee...
10:30-10:45

Welkom en opening

We beginnen de conferentie met gebed en Bijbellezen...
10:45-11:10

Introductie

We zingen, luisteren naar een pitch en gaan met elkaar in gesprek over het thema
11:10-11:45

Hoofdlezing: Want morgen sterven wij…

Verdringen we vandaag de dag het besef van sterflijkheid? Het lijkt erop dat alle kaarten op het hier-en-nu worden gezet. Pluk...  Lees meer
11:55-12:15

Zingen, presentatie en lied

Na de hoofdlezing zingen we een lied, luisteren we naar een presentatie over de dood in de kunst en luisteren we naar een lied geschreven door Lennard van Prooijen
12:15-13:30

Lunch

We ontmoeten elkaar tijdens een heerlijke lunch...
13:30-14:30

Workshop 1: De dood bezongen

In deze workshop, die aansluit bij de hoofdlezing, luisteren we naar klassieke muziek en hedendaagse passie- en popmuziek... Lees meer...
13:30-14:30

Workshop 2: Niet meer ik leef…

Sterven aan jezelf, wie loopt daarvoor warm in onze moderne samenleving? We hebben het liever over jezelf ontplooien. Gaven en talenten mogen... Lees meer...
13:30-14:30

Workshop 3: De laatste reis

Elke reis vraagt grondige en tijdige voorbereiding. Waarom stellen we dat bij de enig zekere (laatste!) reis, waarvoor... Lees meer...
13:30-14:30

Workshop 4: Een gekozen dood

De laatste decennia is er veel veranderd in de opvattingen van Nederlanders over zorg rondom het levenseinde. Euthanasie is strafbaar tenzij aan bepaalde criteria wordt voldaan... Lees meer...
14:30-15:00

Pauze

Tijd om te pauzeren...
15:00-16:00

Workshopronde 2

Ronde 2! Je volgt nu een andere workshop...
16:00-16:30

Afsluiting

We sluiten de conferentie met elkaar af in de grote groep...

De commissie

Op de foto zie je de commissie die de verdiepingsconferentie elk jaar twee keer organiseert. Van links naar rechts: Jantine van Holten, Sandrina Wijnholds-Ros, Christian Westerink, Frans de Koeijer

Contact & info

Adres

Adres conferentie:

De Arendshof

Arendstraat 2

3882 JJ, Putten

 

Direct per auto bereikbaar vanaf de A28.

 

Contactgegevens Verdiepingsconferentie:

info{at}verdiepingsconferentie.nl

Telefoon: 06-25036224 (alleen in de avonduren bellen, overdag enkel appen!)

Bondsbureau:

Beatrixstraat 20-a, 3862 DB, Nijkerk

 

Administratieve informatie IDEAL:
KVK nummer: 40478251
Titanlaan 4, 3318 ET, Dordrecht
Telefoonnummer 078-6457794  (Dit is geen contactnummer!, zie nummer hierboven)