Programma 18 april 2015

Programma

  • 16.00-16.30 uur: inloop
  • 16.30-17.00 uur: welkom + zingen
  • 17.00-18.00 uur: lezing prof. dr. Marc J. de Vries
  • 18.00-19.30 uur: eten en ontmoeting
  • 19.30-20.20 uur: workshopronde 1
  • 20.40-21.30 uur: workshopronde 2
  • 21.30-21.45 uur: plenaire afronding avond, zingen
  • 21.45-22.30 uur: napraten met een hapje en drankje

Hieronder vind je informatie over de lezingen en de workshops.

‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.’ Vaak denken we bij dit gebed in de eerste plaats aan Gods leiding in ons eigen leven. We vragen ons af: wat wil God eigenlijk van mij? Hoe wordt Zijn wil zichtbaar in mijn leven? Past het verlangen naar een mooie carrière hier bijvoorbeeld wel bij? En – als we verder kijken dan onze eigen wereld – zijn er nog meer vragen: Is het niet bijna een onmogelijke opgave om Gods wil te ontdekken in een westerse samenleving die op alle manieren probeert om onafhankelijk te zijn van onze Schepper?
Wie de tijd neemt om zich te bezinnen op dit actuele onderwerp, ontdekt dat de Bijbel op deze en andere vragen heldere antwoorden biedt.

Lezing: Gods wil in een maakbare wereld

Spreker: Prof. dr. Marc J. de Vries 

Er wordt vaak gezegd en geschreven dat we leven in een postmoderne tijd. Daar zit zeker wat in, maar als we denken dat de moderniteit daarmee aan haar eind gekomen is, vergissen we ons. Het maakbaarheidsideaal, dat opkwam in de Verlichting, is nog springlevend en in zekere zin is het postmodernisme daar een verfijndere en geraffineerdere vorm van. We zien dat onder meer in de vergaande beloften die gepaard gaan met de ontwikkeling van nieuwe technieken, en op het gebied van de gezondheidszorg. Maar zelfs op het gebied van duurzaamheid vinden we trekken van maakbaarheidsdenken. Hoe gaan we hier als christen mee om? Enerzijds hebben we de roeping gekregen om in de wereld te staan en een bijdrage te leveren aan het ontdekken van de werkelijkheid. Anderzijds willen we juist als christenen ook rekening houden met de gevolgen van de zonde en afzien van een streven naar een utopie die we zelf realiseren. Een begaanbare weg kan zijn om onze arbeid te zien als het oprichten van tekenen van de toekomst, die niet door ons gerealiseerd wordt, maar ‘van boven’ gegeven zal worden.

Prof. dr. Marc J. de Vries uit Papendrecht is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit in Delft.

Workshop 1: Eens worden met Gods wil. Als het leven een andere wending neemt dan je had verwacht.

Workshopleider: Erwin Hout 

Het eens worden met Gods wil. Dat is misschien niet heel erg lastig als alles voor de wind gaat. Je bent jong, gezond, gelukkig en je bent lekker bezig een glanzende carrière op te bouwen. Het leven lacht je aan alle kanten toe. Als dit Gods wil is, kun jij daar prima mee leven! Maar is dat ook écht Gods wil? Kun je Gods wil eigenlijk wel kennen? En wat als je leven een totaal andere (dramatische?) wending neemt dan je zelf verwachtte? Kun je het dan ook eens worden met Gods wil? Hoe gaat dat dan? Zegt de Bijbel daar iets over? En kun jij daar wat mee? Spannende vragen. Ik kijk ernaar uit om hierover met jullie in gesprek te gaan. Om samen te (her)ontdekken wat ik heb ontdekt, namelijk dat het begin van een antwoord op al deze vragen ligt op Golgotha. Aan de voet van het kruis van onze Heere Jezus Christus.

Erwin Hout (1973) breekt in 1993 tijdens een stoeipartij zijn nek. Later die dag krijgt hij te horen dat hij voor de rest van zijn leven vanaf zijn hoofd verlamd zal zijn. Toen hij voor zijn gevoel naar de bodem van zijn bestaan zonk, sprak God in zijn hart tot hem: “Ik zal je Herder zijn. Al ga je door het dal van de schaduw van de dood, Ik zal bij je zijn.” De dragende kracht van Zijn beloften vormt de basis van Erwins leven, die inmiddels bijna 12 jaar getrouwd is, vader werd van drie dochters en een baan heeft als marketing directeur van BIS in Ridderkerk.

Workshop 2: Techniek en levensheiliging: zegen of vloek?

Deze workshop gaat niet door.

Workshop 3: Lessen uit de Vervolgde Kerk

Workshopleider: Drs. Edwin Baelde 

Christus spoort ons aan om van Hem te getuigen. Wat doen we met die opdracht als het klimaat om ons heen guurder wordt en de ruimte om te getuigen wellicht afneemt? Veel christenen elders op de wereld kampen met tastbare vervolging. Door de geschiedenis heen is de aanwezigheid van de Vervolgde Kerk een rode draad. Wat kunnen wij leren van vervolgde christenen? Worstelen zij met Gods wil als het leven tegenzit? Zien zij Gods macht in een omgeving die zich vaak volledig tegen God keert? Op deze en andere vragen gaan we tijdens deze workshop in. Met actuele voorbeelden uit de Vervolgde Kerk.

Drs. Edwin Baelde (1974) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en is directeur van Stichting De Ondergrondse Kerk.

Workshop 4: Wat of Wie bepaalt jouw agenda? Gods wil in een carrièregerichte samenleving.

Workshopleider: Ds. M. van Dam 

Je bent 25 of 30 jaar, je hebt een veeleisende baan en staat midden in het leven. Je bent volop bezig om de doelen te bereiken die je jezelf hebt gesteld. Maar niet altijd is dat even leuk of aantrekkelijk als het lijkt. Veel jongvolwassenen ervaren dat ze zo veel moeten en dat ze geleefd worden door hun agenda. Dertig zijn betekent ook dat een tijd van herijken is aangebroken. Herijken van onze mening en ideeën over de wereld, christelijk leven, kerk en God. Antwoorden op geloofsvragen zijn soms niet meer zo helder en simpel als het vroeger allemaal leek. Soms twijfel je of je de juiste keuzes gemaakt hebt in het leven. Toch is het juist in deze periode van het leven belangrijk om Gods wil te blijven zoeken, te blijven leven in afhankelijkheid van Hem. Net als toen we net belijdenis deden.
In deze workshops hopen we samen over al deze vragen door te praten. En vooral over hoe we te midden van onze postmoderne en veeleisende samenleving ons kunnen en mogen focussen op Gods wil, voor ons eigen leven en voor onze plaats in de maatschappij.

Ds. M. van Dam is gemeentepredikant in Hagestein. Hij was jarenlang missionair werker bij de IZB, en is daar op dit moment bestuurslid.

Workshop 5: Zoeken naar Gods wil

Workshopleider: Ds. M.K. de Wilde 

In deze workshop bespreken we samen het boek Bevrijd van je zelf – De weg naar echte christelijke blijdschap, een Bijbelstudie over 1 Korinthe 21-4:7 van Tim Keller.
In een tijd waarin het pleasen van mensen, je ego opblazen en je cv oppoetsen dé manier is om het te maken, roept Paulus ons op om werkelijk rust te vinden in gezegende zelfvergetelheid. In dit kleine boekje laat Tim Keller zien dat Bijbelse nederigheid betekent dat we ermee kunnen stoppen om elke ervaring en elk gesprek op onszelf te betrekken en ons zo kunnen bevrijden van zelfveroordeling. Werkelijk Bijbels- nederig is hij die niet zichzelf haat of zichzelf liefheeft, maar zichzelf vergeet! Het zoeken naar Gods wil voor ons persoonlijke leven komt daarmee ineens in een heel ander licht te staan.

Ds. M.K. de Wilde is gemeentepredikant in Nijkerk. Hij is daarnaast een kenner van de boeken van Tim Keller.

N.B. Voor deze workshop is het aan te raden om het boekje Bevrijd van jezelf van Tim Keller (€ 4,95) van tevoren te lezen. Tim Keller is predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Veel van zijn boeken zijn in het Nederlands verschenen.

Programma 18 april 2015 – Verdiepingsconferentie