De conferentie

Op zaterdag 9 januari 2021 D.V. zal onze volgende conferentie gehouden worden. Het thema deze keer is ‘de vreugde van God’. We denken aan over de vreugde in het geloof. In de Bijbel wordt we opgeroepen tot die vreugde. Maar wat is vreugde in God? Hoe ontvang je die vreugde? En wat als je leven weinig aanleiding geeft tot blijdschap? Deze andere vragen zullen aan de orde komen.Er zal een hoofdlezing (zie hier) zijn en vier workshops (zie hier). Er zijn twee workshoprondes. Je zal dus twee van de vier workshops volgen.

Naast verdieping vinden wij ontmoeten belangrijk. Daarom ontmoeten we elkaar tijdens de lunch.

De conferentie zal gehouden worden op De Driestar in Gouda, een grote locatie waar we kunnen voldoen aan de corona-maatregelen.

Locatie: De Driestar, Gouda

Tijd: 10:30-17:00 uur (inloop vanaf 10:00 uur)

Hieronder vindt je de tijdsplanning van de conferentie:

10:00-10:30

Inloop

Welkom! Vanaf 10:00 uur is er inloop met koffie en thee...
10:30-10:45

Welkom en opening

We beginnen de conferentie met gebed en Bijbellezen...
10:45-11:10

Introductie

Een interactieve introductie als opwarmer om in het thema te komen...
11:10-11:45

Hoofdlezing: Een heerlijke opdracht of een onmogelijke opgave?

12:15-13:30

Lunch

We ontmoeten elkaar tijdens een heerlijke lunch...
13:30-14:30

Workshop 1: De lessen van John Piper over vreugde

13:30-14:30

Workshop 2: Vreugde en gevoel

13:30-14:30

Workshop 3: Vreugde in aanbidding

13:30-14:30

Workshop 4: Vreugde in de wet

14:30-15:00

Pauze

Tijd om te pauzeren...
15:00-16:00

Workshopronde 2

Ronde 2! Je volgt nu een andere workshop...
16:00-16:30

Afsluiting

We sluiten de conferentie met elkaar af in de grote groep...
De conferentie – Verdiepingsconferentie