Hoofdlezing

Hoofdlezing: Christelijke tech

We worden dagelijks overspoeld met nieuws over technologische uitvindingen die beloven ons leven radicaal ten goede te veranderen: doorbraken in artificial intelligence betekenen dat we in de toekomst in onze zelfrijdende auto’s op tijd en zonder ongelukken zullen aankomen; de integratie van techniek in ons lichaam belooft ons leven schier eindeloos te verlengen en de mogelijkheden om ons nageslacht op voorhand genetisch te manipuleren (de zogeheten ‘maakbaby’s) worden steeds reëler.

Terzelfdertijd worden er indringende vragen gesteld aan deze ontwikkelingen – ze dreigen namelijk waarden zoals privacy, keuzevrijheid en autonomie in gevaar te brengen. Deze ambivalentie roept om een grondige doordenking van technologische ontwikkelingen, zowel maatschappelijk alsook vanuit het perspectief van het christelijk geloof. In deze lezing wordt daartoe een handreiking gedaan.

Steven van den Heuvel is universitair docent Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (België)

Hoofdlezing – Verdiepingsconferentie