Hoofdlezing

Hoofdlezing: Want morgen sterven wij...

Verdringen we vandaag de dag het besef van sterflijkheid? Het lijkt erop dat alle kaarten op het hier-en-nu worden gezet. Pluk de dag. De genotscultuur suggereert bovendien dat het allemaal binnen handbereik is. Er is maar één leven, dit leven, en daarin moet alles gebeuren. Geniet nu. En de dood is het voltooide levenseinde. Maar klopt dat wel?
Is de dood geen verschrikkelijke vijand? Kennelijk is het besef van het einde als gericht diep weggezakt. Tegelijkertijd is de hoop over de grenzen van het leven heen teloorgegaan.
We gaan ons verdiepen in de achtergronden van het huidige leefklimaat en zullen wat Bijbelse lijnen trekken over leven en sterven.

Prof. dr. F.G. Immink is emeritus hoogleraar praktische theologie  aan de Protestantse Theologische Universiteit