De Verdiepingsconferentie

Wat is de Verdiepingsconferentie?

Op de conferenties verdiepen we ons in een Bijbelse thema en zoeken we hoe we als christenen in de maatschappij kunnen staan door lezingen, workshops, forums en discussiegroepen. Kernwoorden die een conferentie omschrijven zijn:

Toerusting

Verdieping

Ontmoeting

De conferentie is voor alle twintigers en dertigers.

Tweemaal per jaar wordt er een winterconferentie en zomerconferentie georganiseerd. De conferenties zijn op zaterdagen. De winterconferentie is de 2e zaterdag van januari en de zomerconferentie is de 2e zaterdag van september.


Wie zijn wij?

Wij zijn een stuurgroep met een hervormd gereformeerde achtergrond die tweemaal per jaar een verdiepingsconferentie organiseert.


Geschiedenis 

De verdiepingsconferenties worden geïnitieerd door de Hervormde Mannen en Vrouwenbond. In 2012 kwam zij met het initiatief om een stuurgroep op te richten om conferenties te organiseren voor twintigers en dertigers.


Grondslag

Het Woord van God is de leidraad voor het (geloofs)leven en vormt het uitgangspunt van Verdiepingsconferentie. Door toerusting vanuit Gods Woord leren we wat geloven inhoudt en hoe je daaraan vorm geeft in het sociale en maatschappelijke leven van deze tijd. We zoeken ook antwoorden in de gereformeerde belijdenisgeschriften die de Bijbelse boodschap kernachtig verwoorden.

De commissie 

Op de foto zie je de commissie die de Verdiepingsconferentie organiseert. Van links naar rechts: Coralien Vink, Frans de Koeijer, Christian Westerink, Sandrani Wijnholds

De Verdiepingsconferentie – Verdiepingsconferentie