Programma 22 november 2014

Programma

  • 16.00-16.30 uur: inloop
  • 16.30-17.00 uur: welkom + zingen
  • 17.00-17.30 uur: lezing ds. M. Klaassen: Uw Koninkrijk kome! Wat onthult de Bijbel over het Koninkrijk van God?
  • 17.30-18.00 uur: lezing ds. H.G. de Graaff: Leven met een dubbel paspoort. Wat betekent het om te leven als burger van Gods Koninkrijk?
  • 18.00-19.30 uur: eten en ontmoeting
  • 19.30-20.20 uur: workshopronde 1
  • 20.40-21.30 uur: workshopronde 2
  • 21.30-21.45 uur: plenaire afronding avond + zingen
  • 21.45-22.30 uur: napraten met een hapje en drankje

Hieronder vind je informatie over de lezingen en de workshops.

Lezing 1: Uw Koninkrijk kome! Wat onthult de Bijbel over het Koninkrijk van God?

Spreker: ds. M. Klaassen 

In de Bijbel krijgen we de opdracht om te zoeken naar het Koninkrijk van God. Soms is het lastig om deze en andere teksten over het Koninkrijk goed te begrijpen. Wat is het Koninkrijk van God nu precies? Is dat er nu al of komt het nog? En wat heeft Jezus te maken met het Koninkrijk? Bij deze vragen staan we stil in de eerste lezing. Ds. Klaassen zal aan de hand van de Evangeliën ingaan op het karakter van het Koninkrijk van God. Vervolgens willen we nadenken wat dit betekent voor onze visie op het leven en de geschiedenis en de toekomst. Wat betekent het om burger te zijn van Gods Koninkrijk? Hoe word je dat en hoe ziet dat eruit? We hopen dat deze bijdrage ons helpt om te leren wat het betekent om ‘burger van twee werelden’ te zijn en uit te zien naar de volmaakte komst van Gods Koninkrijk.

Ds. M. Klaassen is predikant in de hervormde gemeente van Sliedrecht. Vorig jaar promoveerde hij op de dissertatie In Christus rechtvaardig, Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus.

Lezing 2: Leven met een dubbel paspoort. Wat betekent het om te leven als burger van Gods Koninkrijk?

Spreker: ds. H.G. de Graaff

Een christen is om zo te zeggen een burger met ‘een dubbel paspoort’. Je woont, werkt en leeft midden in déze wereld, maar je diepste identiteit is die van een burger van Gods Koninkrijk. Dat roept spanning op. In deze lezing gaan we op zoek naar een Bijbels verantwoorde manier om om te gaan met dit dubbele paspoort. De aartsvader Abraham kende deze spanning ook al, omdat hij als vreemdeling in tenten leefde in het land Kanaän, zie Hebreeën 11: 9-10. Hij is in dat opzicht een identificatiefiguur voor ons. Wij proberen aan zijn manier zijn van leven in Kanaän ijkpunten af te leiden die ons kunnen helpen om vandaag in onze situatie als burger van Gods Rijk te leven.

Ds. H.G. de Graaff is emeritus predikant te Nieuwerbrug en werkzaam in verschillende gemeentes. De laatste gemeente waar hij diende was ‘De Samaritaan’ Hervormd Gemeente te Rotterdam Noord – Centrum.

Workshop 1: Het belangrijkste nieuws: Gods Koninkrijk is nabij! Op zoek naar tekenen van de komst van het Koninkrijk van God in de actualiteiten

Workshopleider: ds. C.J. (Jacco) Overeem

Steeds meer ga je beseffen – ook in het licht van alle ontwikkelingen rond Israël en in de Arabische wereld – in wat voor een bijzondere tijd we leven. In de officiële nieuwsberichten, de journaals, komt in de vorm van verslaggeving van alles en nog wat aan de orde. Als je dat zo’n beetje volgt, dan ben je goed geïnformeerd over het gebeuren in de wereld. Maar het belangrijkste nieuws – waarvan wij toch geloven dat de uiteindelijke context van alles is: de komst van het Koninkrijk van God – dat krijgt geen plaats in de actualiteitenrubrieken en dat wordt niet meegenomen in de beschouwingen. Toch stelt dat veel christenen van vandaag voor allerlei vragen. Leven we nu in de eindtijd? Hoe kunnen we dat weten? Wie hierover nadenkt en geïnteresseerd is in de profetieën van de Bijbel, en zeker ook als je dan wat gaat zoeken op Internet, komt van alles tegen. Hoe moet je daarmee omgaan? Met elkaar hopen we in deze workshop een aantal zaken te belichten – zoals wel wordt gezegd – ‘niet om te rekenen, maar wel om mee te rekenen!’

Ds. C.J. Overeem is gemeentepredikant te Wilsum. Hij schreef ook de brochure ‘Eindtijdsignalen’. 

Workshop 2: De Grondwet van het Koninkrijk van God. Verdieping in de ethiek van de Bergrede

Workshopleider: ds. H.G. de Graaff

De Bergrede, Matth. 5- 7, is de grondwet van Gods Koninkrijk. Zij heeft christenen altijd geïnspireerd en gefrustreerd. Geïnspireerd omdat hier de weg van het Koninkrijk door Christus Zelf wordt gewezen . Gefrustreerd vanwege de hoge idealen en radicale eisen die erin worden verwoord. Op allerlei manieren is geprobeerd deze eisen en idealen aan te passen aan de weerbarstige werkelijkheid. In deze workshop zoeken we met elkaar naar een Bijbels verantwoord manier om om te gaan met deze vreemde, aan de stijl van de wereld gemeten tegendraadse, weg van het Koninkrijk.

Ds. H.G. de Graaff is emeritus predikant te Nieuwerbrug en werkzaam in verschillende gemeentes. De laatste gemeente waar hij diende was ‘De Samaritaan’ Hervormd Gemeente te Rotterdam Noord – Centrum.

Workshop 3: Gods Koninkrijk en ‘platvloerse’ politiek: een (on)mogelijke combinatie?

Workshopleider: Drs. A. de Jong

Hoe moet een christen zich opstellen in de politiek? Moet hij of zij zich wel mengen in al dat Haagse gedoe? Het Koninkrijk van God heeft toch niets te maken met gekissebis aan het Binnenhof of in een gemeenteraad? Over Gods geboden kun je geen compromissen sluiten! Of ligt het toch anders? Aan de hand van stellingen en/of tekstfragmenten bezinnen we ons op de vraag of christenen zich afzijdig moeten houden of zich juist volop in het politieke gewoel moeten werpen. En als dat laatste het geval is, hóe dan? Door een theocratie na te streven?

Drs. A. de Jong studeerde geschiedenis in Leiden en is politiek journalist bij het Reformatorisch Dagblad.

Workshop 4: : Kerk in de stad: Zicht krijgen op Gods Koninkrijk wereldwijd

Workshopleiders: Geert en Eline de Boo

‘Tot aan het einde der aarde’ mogen we het Goede Nieuws vertellen. Het einde der aarde, zo mag je Japan ook wel noemen. Als je tussen de 35 miljoen Japanners in de grootste metropool Tokio leeft, dan zie je dat wereldsteden veel gemeen hebben. Waar denk je aan, als je aan de stad denkt? Zie je gelijk donkere beelden voor je van krioelende mensenmassa’s die alles doen wat God verboden heeft? Is dat werkelijk het beeld dat de Bijbel van de stad schetst? Of biedt de stad juist kansen voor het Evangelie? Het feit dat God met zijn wereld in een tuin begon en toewerkt naar een eeuwige stad, zegt misschien wel wat. In deze workshop praten we over christen zijn in de stad, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk van de gemeente die dit ex-zendingechtpaar in Tokio stichtten.

Geert en Eline de Boo waren namens de GZB tien jaar uitgezonden naar Tokio, Japan. Tegenwoordig wonen ze weer in Nederland. Eline schreef onlangs het boek ‘Blauw zeil’.

Programma 22 november 2014 – Verdiepingsconferentie