Programma 9 april 2016

  • 16.00-16.30 uur: inloop
  • 16.30-17.00 uur: welkom + zingen
  • 17.00-17.45 uur: lezing Dr. Klink
  • 17.45-19.00 uur: eten en ontmoeting
  • 19.00-19.45 uur: workshopronde 1
  • 19.45-20.00 uur: koffie en ontmoeting
  • 20.00-20.45 uur: workshopronde 2
  • 20.45-21.45 uur: forum, zingen en afsluiting
  • 21.45-22.30 uur: napraten met een hapje en drankje

Hieronder vind je informatie over de lezing en de workshops.

Lezing 1: Jezus: het Licht der wereld

Spreker: Dr. H. Klink

We leven in een tijd van veel verwarring. Aan de ene kant hebben christenen in het dagelijkse leven te maken met de almaar toenemende secularisatie, aan de andere kant met de toenemende invloed van de islam. Het lijkt wel alsof zij tussen twee vuren in zitten. Wat heeft het in deze situatie te zeggen dat het Evangelie, dat Jezus Christus zelf het Licht der wereld is? Als de kerk geroepen is dit Licht te laten schijnen, hoe moeten we dit dan opvatten? En hoe kan zij vandaag de dag aan deze roeping voldoen? Welke actuele boodschap heeft de christelijke gemeente in deze tijd? Zou het kunnen dat de olie waarmee de lampen brandend gehouden moeten worden op raakt, maar dat de christelijke gemeente het nalaat om die olie op te diepen ofwel te kopen? Anders gezegd: benut de christelijke gemeente de Bijbel op die wijze dat zij in staat is om werkelijk het licht van Christus te verspreiden? Met deze vragen willen we ons bezig houden in de hoofdlezing.

Dr. H. Klink is predikant te Hoornaar.

Workshop 1: Het Licht voor de vluchteling

Workshopleider: Marc (vanwege veiligheidsredenen noemen wij geen achternaam)

Europa en Nederland blijven niet achter en worden ook geraakt door de onrusten in het Midden Oosten. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld. Vluchtelingen hebben hun koers gezet naar ons land om hier veiligheid of geluk te vinden. Hoe vinden wij dat als christen? Maakt ons christen zijn dat we hier een andere kijk op hebben? Velen, ook kerkmensen zijn bang voor het grote aantal moslims dat naar Nederland komt. Er is veel discussie en verdeeldheid, ook onder christenen. Veel christenen zijn bang voor de Islam vanwege het geweld van IS. Angst is een slechte raadgever. Maar hoe moet je er als christen dan tegenover staan? Heeft God een bedoeling met de komst van veel moslims naar Nederland? Zijn moslims geïnteresseerd in het Evangelie? Is het christendom voor hen aantrekkelijk? En hoe kan je op een goede manier het Evangelie met hen delen? Over deze vragen gaan we in de workshop samen nadenken.

Marc, predikant en missionair toeruster bij E&M.

Workshop 2: Schijnend op je werk

Spreker: Leo Kuiper 

Je bent christen en je hebt een baan. Aan je werk besteed je minstens 8 uur per dag. Hoe combineer je dat met je christen zijn? Moet je vooral je best doen? Moet je wanneer en waar mogelijk met je niet-gelovige collega’s praten over God? Moet je er überhaupt wat mee? En wat heeft de Bijbel hier eigenlijk over te zeggen? Mag je carrière maken in de wereld? Mag je wel veel geld verdienen, of mag dat alleen als je er veel van weggeeft? En hoe past dit in de hedendaagse cultuur? Over deze vragen en meer gaan we het hebben tijdens de workshop.

Leo Kuiper is als bestuurslid verbonden aan de stichting Encour.

Workshop 3: Het licht op de berg

Workshopleider: Dr. H. Klink

Samen lezen we enkele fragmenten uit Johannes 1, waarin het gaat over het Licht der wereld. We proberen de strekking van wat er staat te achterhalen. Wat betekent het dat het Licht in de duisternis is gaan schijnen en dat Johannes zegt dat het Woord (het Licht) vlees geworden is? Wat is de relatie van dit Licht tot de Kerk, de gemeente van Christus op deze aarde? Daarnaast lezen we enkel gedichten van T.S. Elliot, waarin hij het heeft over de kerk van vandaag en de roeping van de kerk. Vooral het gedicht Choruses of the Rock is veelzeggend.

Dr. H. Klink is predikant te Hoornaar.

Workshop 4: Wapenen tegen de duisternis

Workshopleider: Ds. P. Vroegindeweij

De geestelijke strijd is de laatste jaren in een nieuwe gedaante op ons afgekomen. Allerlei ontwrichtende gebeurtenissen volgen elkaar op en komen dichterbij. De opmars van radicale moslims in het Midden-Oosten en delen van Afrika. Met afschuwelijke gevolgen voor christenen en andere minderheden. Aanslagen en dreiging daarvan in landen om ons heen. Een enorme vluchtelingenstroom van (met name) moslims naar West-Europa. De dreigende polarisatie die dat in ons land met zich meebrengt. Kortom, er gebeurt van alles wat een gevoel van angst en onzekerheid oproept van buitenaf. Of is de secularisatie binnen en buiten de kerk een veel groter gevaar voor een christen? Een pastor in het geteisterde Irak gaf als waarschuwing: “Keep your faith strong”. Het doel van deze interactieve Bijbelstudie is toe te rusten in deze geestelijke strijd. In de workshop wil de leider ook ervaringen inbrengen van broeders en zusters die hij ontmoette in Noord-Irak.

Ds. P. Vroegindeweij is predikant te Molenaarsgraaf

Workshop 5: Licht dat overwint

Workshopleider: Ds. A.J. Post

Door de hele Bijbel heen wordt scheiding gemaakt tussen Licht en duisternis. Jezus Christus is hierin cruciaal met de uitspraak: Ik ben het Licht der wereld. Wij geloven en lezen in het boek Openbaring over de stad waar geen zon meer is want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. De naties zullen in haar licht wandelen. In deze workshop verkennen wij wat dit betekent en bespreken wij de verwachting die wij mogen hebben n.a.v. Openbaring op dat Licht.

Ds. A.J. Post is predikant te Nieuw-Beijerland

Programma 9 april 2016 – Verdiepingsconferentie