Programma – Conferentie 21 november 2015

Programma

  • 16.00-16.30 uur: inloop
  • 16.30-17.00 uur: welkom + zingen
  • 17.00-17.30 uur: lezing Prof. Dr. W. Verboom
  • 17.30-18.00 uur: lezing dr. W. Dekker
  • 18.00-19.15 uur: eten en ontmoeting
  • 19.15-20.00 uur: workshopronde 1
  • 20.00-20.15 uur: koffie en ontmoeting
  • 20.15-21.00 uur: workshopronde 2
  • 21.00-21.45 uur: forum, zingen en afsluiting
  • 21.45-22.30 uur: napraten met een hapje en drankje

Hieronder vind je informatie over de lezingen en de workshops.

Lezing 1: Ik geloof in de gemeenschap der heiligen

Spreker: Prof. dr. W. Verboom

Naar de kerk gaan is voor velen van jongs af aan een vanzelfsprekendheid, maar wat heeft de kerk ons te zeggen? Wat belijden we als we zeggen te geloven in één algemene Christelijke Kerk? En hoe geloofwaardig is deze belijdenis als we kijken naar de verdeeldheid en verscheidenheid bij de huidige kerken? Door alle eeuwen heen heeft de kerk bestaan, maar wat maakt de kerk dan tot Kerk? En hoe ‘overleeft’ zij in een wereld waar niet de gemeenschap, maar het individu centraal staat? Tijdens deze lezing krijgen we een Bijbels kader aangereikt waarin de kerk vanuit een theologisch perspectief belicht zal worden.

Prof. Dr, W Verboom was bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Leiden. In 2006 ging hij met emeritaat.

Lezing 2: Verbondenheid met elkaar

Spreker: Dr. W. Dekker

Wij zijn lid van de Kerk, maar tegelijkertijd staan we volop in het maatschappelijke leven. De vormgeving van het geloof en de gemeenschappelijkheid worden tegenwoordig afgezet tegen de persoonlijke behoeftes en voorkeuren. Hoe blijven we trouw aan het gedachtengoed van de kerk, terwijl de secularisering de kerk van binnenuit bedreigt? Waarin wordt volharding van ons gevraagd en hoe kunnen de verschillende denominaties ondanks hun verscheidenheid elkaar ontvangen en versterken? In deze lezing wordt de kerk vanuit een eigentijds perspectief belicht en worden we meegenomen met de vraag hoe de eenheid van de kerk in onze multiculturele samenleving benadrukt kan worden.

Dr. Dekker is spreker en predikant bij de IZB

Workshop 1: Tucht…en dan?

Workshopleider: Prof. dr. W. Verboom 

Bij het zoeken naar richting in ons leven, hanteren we slogans als: ‘het moet bij mij passen’, ‘het gaat om persoonlijke ontwikkelingen en ambities’, ‘het zijn vrije keuzes en onbegrensde mogelijkheden’. Gods Woord is als een lamp voor onze voet, maar hoeveel gezag mag dit Woord uitoefenen in ons leven? Laten we elkaar binnen de kerk vrij in onze keuzes of mogen we vanuit de gemeenschap elkaar hierop aanspreken? Hoe ontvankelijk zijn wij nog voor het gezag? Wat heeft de kerk ons hierin te bieden? Tijdens deze workshop zal met elkaar gezocht worden naar het gezamenlijk zorgdragen voor het Lichaam van Christus.

Prof. Dr. W Verboom was bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Leiden. In 2006 ging hij met emeritaat.

Workshop 2: Erop uit..!?

Spreker: Dr. W. Dekker

De kerk is geroepen om een zegen te zijn voor de stad, een gemeente of het land. Een missie van veel kerken is dat de kerk voor iedereen duidelijk moet zijn; veilig en relevant. De kerkdiensten worden aangepast om een aansprekende kerk te zijn. Hoe worden zoveel mogelijk mensen buiten de kerk bereikt met het goede nieuws? Waarin kan de kerk het verschil maken? Houden we vast een Gods Woord en tradities of passen we ons aan? Een missionaire kerk zoekt naar antwoorden op deze vragen. In deze workshop zullen deze vragen ook aan bod komen. Allereerst zal nagedacht worden wat verstaan wordt onder een missionaire kerk en hoe deze moet functioneren. Ook komt de vraag aan bod of elke kerk wel missionair moet zijn en hoe noodzakelijk dit is?

Dr. Dekker is spreker en predikant bij de IZB

Workshop 3: Kerk wereldwijd

Workshopleider: Marten Visser 

Stel je voor: een kerk op het Thaise platteland met vijfentwintig mensen, zonder predikant. Allemaal minder dan vijf jaar christen. De enige christenen in een gebied met tienduizenden mensen. Hoe ziet zo’n kerk eruit? Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen van zo’n kerk met een Nederlandse? En beleven mensen hun geloof heel anders dan in Nederland, of zijn er toch vooral overeenkomsten? We gaan het ontdekken in deze workshop. En dat niet alleen omdat het interessant is. We gaan ook kijken wat wij bij te dragen hebben aan de kerk in andere landen, en wat wij van hen te leren hebben.

Marten Visser is directeur GlobalRize en voormalig kerkplanter in Thailand

Workshop 4: Korinthe als gemeente

Workshopleider: Ds. C.H. Hogendoorn

Kun je ook geloven zonder de gemeente? De Duitse nieuwtestamenticus Klaus Berger schreef hier ooit een interessant boek over (Kann man auch ohne Kirche glauben?). Geloven is een persoonlijke zaak, maar gaat toch niet buiten anderen om. Hoe is de verhouding daartussen? En staat het gemeenschappelijke element in onze individualistische tijdperk niet enorm onder druk? Wat heb ik aan de gemeente en wat heeft de gemeente aan mij? Antwoord op deze vragen moet uiteraard uit de Bijbel komen. Paulus schrijft er behartenswaardige dingen over in 1 Korinthe 12. In deze interactieve workshop proberen we scherp te krijgen wat de apostel Paulus schrijft. Om (opnieuw) te ontdekken wat de HEERE ons hierin te zeggen heeft.

Ds. C.H. Hogendoorn is predikant in Katwijk aan Zee

Workshop 5: Kerk met perspectief

Workshopleider: Ds. G.H. Molenaar 

We geloven dat God de Kerk op elke plaats en in elke tijd in stand houdt. We weten dat de Kerk beschermd wordt door de dagelijkse gebeden van Christus. Dit bemoedigt ons om na te denken over de ontwikkeling van de kerk. Welke verwachtingen heb jij voor de kerk? Hoe denk jij dat de kerk zich in de toekomst zal ontwikkelen? Welke bedreigingen komen er op de kerk af? En hoe moet de kerk hier tegenover staan? In deze workshop zal aan de hand van stellingen met elkaar hierover gediscussieerd worden.

Ds. G.H. Molenaar is predikant in Doornspijk

Forum: Kerk van de toekomst

Nieuw is dat we de dag zullen afsluiten met een forum. De sprekers en workshopsleiders zitten klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Op de dag krijgt iedereen de gelegenheid de vragen te verzamelen en in te leveren. Tijdens het forum zullen deze vragen verder uitgewerkt worden. Samen zullen we de dag besluiten met onze hoop en verwachting voor de toekomst van de Kerk.

Programma – Conferentie 21 november 2015 – Verdiepingsconferentie