De dood bezongen

In deze workshop, die aansluit bij de hoofdlezing, luisteren we naar klassieke muziek en hedendaagse passie- en popmuziek en gaan daarover in gesprek. Muziek die aan het bod komt is o.a. het dies irae uit het requiem van Verdi en songs uit de Passion.

We kijken hoe in deze muziek uit verschillende tijden het sterven naar voren komt en praten door over welke (denk)beelden over in de muziek aanwezig zijn. Dit leggen we naast de manier waarop de Bijbel spreekt over de dood.

Prof. dr. F.G. Immink is emeritus hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit

Niet meer ik leef...

Sterven aan jezelf, wie loopt daarvoor warm in onze moderne samenleving? We hebben het liever over jezelf ontplooien. Gaven en talenten mogen ontwikkeld worden, ook in de kerk. Toch hebben belangrijke christelijke denkers door de tijden heen steeds benadrukt dat‘ sterven aan jezelf’ een centraal onderdeel is van het christenleven.

Waarom vond men dat belangrijk? Wat heeft hun boodschap ons vandaag te zeggen? Hoe werkt dat concreet door in de praktijk van alledag? Aan de hand van  een interactieve omgang met bronteksten uit de Bijbel en het tijdvak van de Reformatie hopen we meer over dit thema op het spoor te komen. Hartelijk welkom!

Ds. K.M. Teeuw is predikant van de Hervormde Gemeente Voorthuizen

De laatste reis

Elke reis vraagt grondige en tijdige voorbereiding. Waarom stellen we dat bij de enig zekere (laatste!) reis, waarvoor ook geen annuleringsverzekering bestaat, uit? In de loop der eeuwen is er ook op dit terrein veel veranderd.

Vanuit het christelijk geloof worden eigen keuzes gemaakt. In een post-christelijke wereld vragen die om een Bijbelse doordenking. Euthanasie, cremeren, resomeren en natuur begraven zijn nieuwe loten aan een oude boom.

Ds. P. Vermaat is emeritus predikant te Veenendaal. Hij heeft veel geschreven en gesproken over het thema ‘sterven’

Een gekozen dood

De laatste decennia is er veel veranderd in de opvattingen van
Nederlanders over zorg rondom het levenseinde. Euthanasie is strafbaar
tenzij aan bepaalde criteria wordt voldaan en een arts kan nooit
gedwongen worden hieraan mee te werken, toch lijkt het wel alsof ‘uit
het leven stappen op je eigen tijd’ door veel mensen wordt gezien als
iets waar ze recht op hebben.

Euthanasie, hulp bij zelfdoding en voltooid leven vraagstukken worden steeds gewoner gevonden want ‘iedereen moet dat voor zichzelf maar weten’. Hoe ga je daar als christen mee om? Bij deze vraag staan we in deze workshop stil.

Willem Lock is (waarnemend) huisarts en is daarnaast voor 1 dag in de week stafmedewerker bij het Christian Medical Fellowship (CMF)